Sign In

Remember Me

Clublied

Clublied Dussense Boys

Bij het oproepen van deze pagina wordt automatisch op de achtergrond het refrein afgespeeld van het nummer van Bob Scholte: Hiep, hiep hoera voor ’t garnizoen

, het nummer dat model stond voor de muziek van ’t clublied van Dussense Boys.

In september 1945 werd door R.K.V.V. Dussensche Boys, in samenwerking met café de Koppelpaarden, de eerste naoorlogse kermis te georganiseerd. Bij Ko de Wijs in Oosterhout werd een feesttent gehuurd, waarin banken en tafels werden getimmerd door de leden, en het beroemde Brabantse Trio kwam optreden. De entree bedroeg f. 2,50 en naast de vele bezoekers waren burgemeester Mol en pastoor van de Hoven eregast. Ter gelegenheid van deze feestelijkheden is zeer waarschijnlijk ook het clublied gecomponeerd. Tekstschrijver van het clublied was Henk (Driek) van Engelen uit Waalwijk. De begeleidende muziek was van een nummer van Bob Scholte, de populaire Amsterdamse zanger welke onder meer ook “We gaan naar Rome” vertolkte.

clublied

Het clublied werd ons ter hand gesteld door Rob Mol, een zoon van oud-burgemeester Mol. Burgemeester Mol (1906-1987) was gedurende de 2de wereldoorlog, onderbroken door tijdelijke onderduikfases, burgemeester van gemeente Dussen. Van 1945 tot 1971 was hij eerste burger van de gemeente Waalre. In documenten van burgemeester Mol vond zijn zoon het betreffende clublied van Dussense Boys, hetgeen hij ons via internet spontaan beschikbaar heeft gesteld. Uiteraard is Dussense Boys zeer verheugd over deze geste omdat ons tot voor kort niet bekend was over een clublied te beschikken. Gelukkig blijkt – nu betreffend lied weer aan de vergetelheid is onttrokken – dat er toch nog enige oud-leden zijn die zich het bestaan ervan kunnen herinneren.

Henk (Driek) van Engelen, de postbode uit Waalwijk, genoot als cabaretier-imitator-komiek grote populariteit in de Langstraat en was ook een zeer geziene gast op feestelijke gebeurtenissen in Dussen. Het muzikale gezelschap van Van Engelen bestond eigenlijk uit 7 muzikanten, maar als zij in Dussen hun kwaliteiten ten beste kwamen geven, dan waren ze meestal slechts met 3 artiesten vertegenwoordigd; dit vanwege de kosten. In dat geval traden Driek van Engelen, Tom Burmanje en accordeonist Frans van Straten op onder de naam Het Brabants Trio en dat was nu precies het gezelschap dat tijdens eerder genoemde eerste naoorlogse kermis op zaterdagavond in de feesttent een optreden verzorgde. Daarbij was o.a. Burgemeester Mol als eregast aanwezig.

Blijkbaar was het in die tijd – zo vlak ná de oorlog – tamelijk in zwang om een clublied te introduceren. Ook van Veerse Boys (in 1947 geschreven door Frater Hubertinus), van Be Ready (in 1948 geschreven door Ad van Velthoven) en van RKC (in juli 1946 geschreven door P.Mulders) is uit die periode een clublied bekend. Hierbij echter wel de kanttekening dat al deze clubliederen, in vergelijking met dat van Dussense Boys, pas ’n aantal jaren later het levenslicht zagen. Het clublied van Dussense Boys mag daarmee gerust als een trendsetter worden aangemerkt voor de regio.

Het idee tot het laten componeren van een clublied wordt toegeschreven aan de toenmalige secretaris-penningmeester Toon Jans. Het feit dat in het lied de clubkleuren Zwart-Wit worden genoemd is eveneens een aanwijzing dat het lied van vlak na de oorlog dateert omdat men toen tijdelijk deze clubkleuren heeft aangenomen. Vanwege de heersende textielschaarste was het waarschijnlijk moeilijk om aan de originele rood-wit gestreepte shirts tekomen, maar een wit trico was altijd wel voorhanden en bovendien combineerde dat goed met de oorspronkelijke zwarte broek.

Al deze opgesomde feiten zijn voor ons sterke aanwijzingen dat het clublied op die bewuste feestavond in september 1946 voor het eerst ten gehore is gebracht en zeker door de aanwezige leden van Dussense Boys uit volle borst meegezongen zal zijn. Het is bovendien zeer frappant te kunnen constateren dat de clubliedtekst inhoudelijk eigenlijk nog helemaal niets aan aktualiteit heeft ingeboet.

Met dank aan Burgemeester Mol en z’n zoon Rob Mol. Dussen, 26 juli 2001

Leave a Reply