Sign In

Remember Me

COMMISSIE HERSTRUCTURERING

COMMISSIE HERSTRUCTURERING

Al enige tijd is het wat rustiger geweest op het front van herstructurering. Maar toch is er veel gebeurd. Er heeft een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden waar het inrichtingsadvies voor de toekomst is goedgekeurd door de leden.
Vervolgens heeft een werkgroep van enkele enthousiaste personen, diverse personen gepolst voor diverse functies. Dit heeft vrij snel geresulteerd in een 7-tal enthousiaste personen die bereidt zijn gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Voor een enkele andere functies wordt nog gezocht. Dus als U de vereniging een warm hart toedraagt, en een ook bijdrage wilt leveren, maak u bekend bij de nieuwe bestuurskandidaten voor een gesprek.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Op 12 februari 20.00 uur zal er wederom een buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden waar de kandidaatbestuursleden formeel bekrachtigd moeten worden door ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden op de vergadering. Ieder lid mag zijn/haar stem overdragen aan een ander lid middels een schriftelijke machtiging (max. 2 machtigingen per lid). Eventuele andere kandidaten moeten zich tijdig melden bij het bestuur en door minimaal 3 leden schriftelijk worden aangedragen.

We verwachten een hoge opkomst van de leden om de nieuwe kandidaatbestuursleden te ondersteunen met hun stem op de vergadering.

Bij bekrachtiging zal het huidige bestuur op eigen verzoek terugtreden om het nieuwe bestuur volledig de ruimte te geven om aan de toekomst te werken. Op de achtergrond zullen zij beschikbaar blijven, zodat op allerlei gebied men nog gebruik kan maken van hun kennis, contacten en ervaring.

De wijzigingen in het bestuur zullen pas 1 juli 2014 ingaan, zodat er een ruime overdrachtsperiode is. In de tussentijd zullen de nieuwe kandidaatbestuursleden zich gaan voorbereiden op hun nieuwe rol. Dat wil zeggen: inventariseren van taken, meelopen met bepaalde personen, kennismakingsgesprekken voeren met commissies, etc. Met andere woorden: de eerste stappen zetten naar een ‘nieuwe’ inrichting zoals met de leden onlangs is afgesproken. U zult ze dus steeds vaker zien en als u nog tips heeft, geef het vooral aan. Het bestuur is er voor de leden.

Tevens willen we nog gebruik maken van de mogelijkheid om het huidige bestuur te bedanken voor hun inzet, tijd en energie die zij de laatste jaren hebben gestoken in Dussense Boys. De vereniging is uitgegroeid tot een stabiele, gezonde club met veel enthousiaste leden en vrijwilligers. Iets om trots op te zijn. Het is ook zeer dapper om als succesvol bestuur het initiatief te nemen een nieuwe groep bestuurders aan te stellen die voor vernieuwing gaat zorgen. De nieuwe bestuurskandidaten waarderen dit erg en willen als het kan nog graag gebruik blijven maken van hun kwaliteiten. Kwaliteiten die voor de vereniging van enorme waarde zijn geweest en zullen blijven.Dank hiervoor!

De bestuurskandidaten: Bert Wijnands, Erik Ribbers, John Verhoeven, Joseph Reijnaars, Jürgen van Hoorn, Ron Leenhouts en Ron Schalken

Wij zien u graag op 12 februari a.s. om 20.00 uur in de kantine van Dussense Boys. Uw stem telt!