Sign In

Remember Me

Klaar voor een nieuwe eeuw (2000-2002)

clubgebHet nieuwe clubgebouw van Dussense Boys op de dag van de opening zaterdag 30 december 2000. Foto Jan Lensvelt Jr.

Clubgebouw

Het jaar 2000 is voor Dussense Boys niet alleen qua jaartal een bijzonder jaar, maar zeker ook vanwege de nieuwbouw van het clubgebouw een historisch jaar.

De ontwikkelde en in de ledenvergadering van april 2000 goedgekeurde plannen voorzien in een complete renovatie van het bestaande gebouw met ’n uitbreiding aan de noordzijde over de gehele lengte van het gebouw. De ambitieuze plannen, begroot op 511.000 gulden en ontworpen door Architect Toon van Schendel uit Hank, worden met hulp van de Gemeente Werkendam, inbreng van eigen spaarfondsen, donatie Club van 100, sponsoring van derden en door zelfwerkzaamheid, uiteindelijk financieel rondgebreid.

Vooral het aandeel zelfwerkzaamheid blijkt een enorm succes. Als 1 mei 2000 de eerste spa de grond ingaat, staan vanaf het eerste uur een grote schare van leden en sympathisanten klaar om de handen uit de mouwen te steken. Maar liefst 6.800 vrijwilligersuren worden in de realisatie van de nieuwbouw gestoken. In een periode van krap 8 maanden wordt de totale klus geklaard, hetgeen betekent dat gezien het aantal uren (6.800 = 180 manweken) er gedurende de gehele bouwperiode gemiddeld 5 man aan ’t werk zijn geweest. Het levert uiteindelijk een besparing op in de bouwkosten van ruim 100.000 gulden.

Wat niemand voor mogelijk had gehouden wordt realiteit. De nieuwbouw brengt ’n enorm enthousiasme teweeg binnen de club maar zeker ook daarbuiten. De steun van politiek Werkendam en de, vanwege het gunstige economische tij, royale sponsoring van het locale en regionale bedrijfsleven en de Club van 100, doen de rest. Een succesverhaal dat in de lange historie van Dussense Boys zijn weerga haast niet kent.

De vrijwilligers worden door preses Kees Bouman dan ook in alle toonaarden geroemd tijdens de officiële opening welke op zaterdag 30 december 2000 plaatsvindt. Een speciaal dankwoord is er voor de grote groep “senioren-vrijwilligers” in de persoon van Wim Boogaarts, “the anchorman” tijdens de bouwperiode, en Bertus Leenhouts, alsmede voor de groep “juniorenvrijwilligers” vertegenwoordigd in de personen van Marcel van de Nieuwengiessen en Raymond Boogaarts, voor hun geweldige inzet bij de totstandkoming van het clubgebouw.

Als eerbetoon aan de substantiële steun van de politiek Werkendam (135 mille subsidie plus 120 mille renteloze lening), met wethouder Peter Ribbers in een hoofdrol, wordt de opening verricht door burgemeester Henk Hellegers. Met hem is de grote schare van bezoekers vol lof over de schitterende nieuwe accommodatie welke in zo’n korte tijd en binnen de begroting is gerealiseerd.

openingAfbeelding 6.02 Foto van de opening van het nieuwe clubgebouw door burgemeester Henk Hellegers en de 2 oudste leden Jan Lensvelt Sr. en Jos Verhoeven, alsmede de 2 jongste (voetballende) leden Jan Piet Peeperkorn en Jan Jongenotter. Foto Piet Weterings.

Competitie 2000-2001

De nieuwe accommodatie kan al direct in gebruik genomen worden door de ijsliefhebbers, want eindelijk vriest ’t weer eens. De IJsclubleden zijn er als de kippen bij om een natuurijsbaan te creëren en in de derde week van januari 2001 kan men één week lang volop schaatsen. Jammer genoeg valt daarna de dooi weer in en is het gedaan met de ijspret.

De sfeer binnen de club krijgt met de realisatie van de schitterende accommodatie een fikse oppepper. Dat is ook wel nodig want sportief gezien gaat het de vereniging niet zo voor de wind. Zo is men aan het begin van het seizoen goaltjesdief Angelo van Boxel kwijtgeraakt aan concurrent Be Ready te Hank, hetgeen toch een aderlating blijkt. Bovendien haakt Niels Berende al snel af omdat hij een stageplaats in Canada heeft in aangenomen.

Door dit alles heeft het 1ste team een matig seizoen (2000-2001). De eerste helft van de competitie presteert men beneden verwachting. Gelukkig krijgt men na de winterstop, wellicht gestimuleerd door de verhuizing van de noodkantine naar het nieuw clubgebouw, of door de serieuze dreiging van trainer Ad Bouwens om op te stappen als er niet meer bezieling betoond wordt, de vorm weer te pakken. Het leed is dan echter al geschiedt want na twee achtereenvolgende seizoenen een fraaie 5de plaats te hebben behaald, weet men zich slechts dankzij die fikse eindspurt in de middenmoot te klasseren.

Reorganisatie KNVB

Met het behalen van de 8ste plaats, loopt het 1ste team echter wel ’n promotie naar de 4de Klasse van de KNVB mis, want door een reorganisatie van het district Zuid I van de KNVB, promoveren dat jaar de eerste 6 geclassificeerde elftallen in de 5de Klasse naar de 4de Klasse. Overigens werd deze aanvullende promotieregeling door de KNVB pas ná afloop van de competitie geopenbaard en dat mag op z’n zachtst gezegd toch uiterst merkwaardig worden genoemd.

Met de integratie van de afdeling Noord Brabant in de KNVB en de daarop volgende reorganisatie van de KNVB is Dussense Boys  nooit erg gelukkig geweest. Op het moment dat de 3de Klasse van de Afdeling NB werd opgeheven en de standaardelftallen allen één klasse hoger werden ingedeeld, was men juist daarvoor naar de 2de Klasse gepromoveerd. Toen einde 2001 deze 2de Klasse Afdeling NB, welke inmiddels was omgezet in 6de Klasse KNVB, op zijn beurt werd opgeheven en de standaardelftallen opnieuw een klasse opschoven (naar de 5de Klasse), was Dussense Boys reeds in die hogere 5de Klasse actief. Echter, onwetend van de verruimde promotie- degradatieregeling, kwam men net ’n paar plaatsen tekort op de competitieladder om naar de 4de Klasse te mogen doorstromen.

Het 2de elftal draait redelijk (6de plaats), zonder tot hoogdravende prestaties te komen. Het 3de team besteedt nog steeds de meeste aandacht aan de 3de helft en wordt laatste. Het 4de elftal speelt de competitie niet uit en wordt vanwege ’n tekort aan voetballers een paar wedstrijden voor het einde van de competitie teruggetrokken.

Gelukkig gaat het met de jeugdafdeling beter, al moeten ook daar alle zeilen worden bijgezet om de zaak draaiende te houden. Met name de A-junioren blijken een probleemelftal te vormen. De C-jeugd grijpt nipt naast de titel en wordt 2de. De D en E1 junioren eindigen in de middenmoot, terwijl de E2 en F teams zich tevreden moeten stellen met een plaats in de onderste regionen. De toernooicommissie voor de jeugd slaagt er echter wel in wederom ’n prachtige toernooidag voor ruim 200 jeugdvoetballers te organiseren.

In Hank waren sommige Be Ready aanhangers de ludieke acties van Dussense Boys supporters voorafgaande aan de wedstrijd Be Ready – Dussense Boys in 1998-99 nog niet vergeten. In Dussen hield men na twee jaar geen rekening meer met  wraakacties. Die kwamen er toch. In maart 2001 wordt vóór de wedstrijd Dussense Boys – Be Ready het spiksplinternieuwe clubgebouw van Dussense Boys beklad met gele graffitiverf. Grote verontwaardiging in Dussen vanwege het vandalistisch karakter van deze actie. De voorzitters van beide clubs, Jo Bouwens en Kees Bouman, roepen om ’t hardst dat er nu toch echt een einde moet komen aan deze baldadigheden om de zaak niet verder te doen escaleren.

De door de Club van 100 georganiseerde feestavond in de nieuwe kantine is een doorslaand succes. De opkomst is boven verwachting en de sfeer in de uitpuilende kantine opperbest. De uitstraling van het geslaagde feest mist z’n uitwerking niet en doet het ledental verder oplopen naar zo’n 160 leden. Daarmee begint de Club van 100 qua ledenaantal Dussense Boys met z’n 200 leden (senioren en junioren) naar de kroon te steken.

Op 19 mei 2001 wordt een reünie van oud-spelers van het 3de-elftal georganiseerd. Spelers van het roemruchte 3de elftal uit 1970-1971 (winnaar sportiviteitsprijs) en van het kampioenselftal uit 1983-1984, binden met elkaar de strijd aan. Het wordt een sportieve wedstrijd die eindigt in een 3-1 overwinning voor de “jongere garde”. Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen deze oudgedienden, bleef het nog lang onrustig in de sfeervolle nieuwe kantine van Dussense Boys, maar daar was het de deelnemers uiteindelijk toch ook om begonnen.

reunie3de2Afbeelding 6.03 Foto van de reünie van oud 3de elftal spelers. In rood-wit het kampioensteam, in groen-wit de winnaars van de sportiviteitsprijs. Foto Ditta de Fijter. De sportievelingen op ’n rij: V.l.n.r.  Johan Akkerman, Fred Leenhouts, Anton Akkerman (Hzn), Coert van de Berg, Jan de Wit, Frans Stevens, Anton Akkerman, Willy Koops, Jan Schalken, scheidsrechter Bart Schalken, Ton Lensvelt, Jos Pols, Gerry Koops, Toon de Man, Tini Smetsers, Jacques Diepenbroek, Hans Sagt, Cees Schalken, Ad Bax en Jan Schalken.

Sinds er in de kantine een tafeltennistafel is geplaatst, wordt hier door jong en oud gretig gebruik van gemaakt. Het bestuur peilt de meningen of er voldoende belangstelling bestaat om in wedstrijdverband te gaan tennissen en zodoende een tafeltennisclub op te richten. Het populaire tafeltennissen blijft slechts in recreatief verband beoefend. Wel worden de eerste stappen gezet tot het organiseren van een jaarlijks, tijdens de winterstop, Open Dussens Darttoernooi. Het initiatief slaat aan want met zo’n 50 deelnemers mag de organisatie zich verheugen in een grote belangstelling. Bovendien wordt het Open Dussense Beachvoetbaltoernooi gastvrij onthaald op het Sportpark Groot Zuideveld. De organisatie ondervindt steeds meer moeilijkheden om het evenement rond te krijgen op de oude locatie het Mavo-veld, reden waarom men een alternatief zoekt en vindt op het gravelveld van Dussense Boys.

Het succes van het (mannen)shantykoor Muiterij Kantje Boord vindt navolging middels de oprichting van het damessmartlappenkoor Uit Volle Borsten met eveneens café De Bocht als thuishaven. Het loopt storm met de aanmeldingen welke men beteugeld met ’n ledenstop. De dames slaan driftig aan ’t oefenen en zullen hun eerste openbare concert geven tijdens het 75-jarig bestaan van Dussense Boys. Bij die gelegenheid zullen zij ook het in vergetelheid geraakte clublied van de Boys opnieuw ten gehore brengen.

Competitie 2001-2002

Het seizoen 2001-2002 gaat het 1ste team, nog steeds o.l.v. trainer Ad Bouwens, geassisteerd door elftalleiders Leon van de Stelt / William Eijkhout (grensrechter) voor het 1ste elftal en Jeffrey Schalken / Marcel Akkermans (2de team), zijn geluk beproeven in een volledig Brabantse competitie. De indeling wordt door de clubleiding en spelers als een verademing ervaren na een aantal jaren tegen nogal wat Zuid-Hollandse clubs te hebben gespeeld, waarmee de ervaringen niet altijd even onverdeeld gunstig waren. Thijs Versteeg werpt zich op als trainer voor de lagere elftallen die begeleid gaan worden door Jeroen Bouman (3de) en Johan den Dekker (4de).

De overgang van de gulden naar de euro wordt tevens aangegrepen om – na 10 jaar – weer eens een contributieverhoging van 10% door te voeren. Senioren betalen voortaan € 75 per jaar, junioren € 45 en pupillen € 36.

Inmiddels is ook een jubileumcomité 75-jarig bestaan opgericht met Karel Verhoeven, Mario van Oudheusden, Joop Pennings, Simon Meijers, Jurgen Lensvelt, Coert van de Berg en Willy Verbunt in de gelederen. Zij gaan hun schouders zetten onder een gepaste jubileumviering in de zomer van 2002.

Doordat een aantal spelers bij Dussense Boys terugkeren, waaronder Angelo van Boxel van Be Ready, durft men het aan om weer met 4 seniorenelftallen op zondag de competitie in te gaan. Het 1ste elftal begint gehandicapt want aanvoerder José van de Ven en goaltjesdief Joseph Reijnaars zien de seizoensouverture, de bekerwedstrijd tegen Be Ready in Hank, vanwege hardnekkige blessures overgehouden uit het voorbije seizoen, aan zich voorbij gaan. Niettemin sleept Dussense Boys een gelijkspel 3-3 uit het vuur, terwijl zelfs een overwinning tot de mogelijkheden behoorde als de scheidsrechter niet in Sinterklaasstemming had verkeerd door Be Ready een strafschop cadeau te doen. Angelo van Boxel viert z’n rentree bij de Boys met 2 doelpunten. Z’n neef Mark Smit is ook goed voor ’n treffer. Na een overwinning in de volgende ronde op het zaterdagteam van SCO, sneuvelt men uiteindelijk in de 3de ronde tegen 3de Klasser Beek Vooruit door een doelpunt in de allerlaatste minuut.

De bekerdeelname verloopt trouwens toch succesvol, want ook het 2de elftal overleeft de eerste ronde. Men levert zelfs een uitstekende prestatie door tegen S.V.W. 2 gelijk te spelen en Be Ready 2 met 3-2 klop te geven. Deze overwinningen krijgen extra glans als men in aanmerking neemt dat beide tegenstanders in de competitie aanzienlijk hoger spelen dan Dussense Boys 2.

De competitie verloopt minder florissant. Men krijgt te maken met een overvloed aan blessures, waarvan sommige vrij langdurig. Op een gegeven moment zijn er zelfs 21 actieve voetballers geblesseerd, geschorst of anderszins niet beschikbaar. Er blijft het bestuur niets anders over dan in ’t jubileumjaar een elftal terug te trekken. Het 2de team wordt het slachtoffer. Het eerste elftal behaald uiteindelijk een tiende plaats, terwijl voor het derde eltal een elfde plaats en voor het vierde team een achtste stek is weggelegd.

Gelukkig zijn de resultaten bij de jeugdafdeling beter; met name ná de winterstop. De B-junioren behalen na een moeizame start een zesde plaats. Het C-elftal moet helaas worden teruggetrokken, maar zowel D, E1 als F jeugd mogen zich eind april 2002 tooien met de titel voorjaarskampioen 2002, hetgeen toch een extra tintje geeft aan de feestelijkheden rondom het 75-jarig bestaan van de club. De E2 jeugd mist het kampioenschap nipt en behaald een tweede plaats.

sinterklaasSinterklaas op bezoek bij de jeugd van Dussense Boys; voor het eerst in het nieuwe clubgebouw. “Een paleis waardig”, aldus de Goedheiligman.

In december 2001 brengt Sinterklaas traditioneel een bezoek aan de kleinste jeugd van Dussen. Voor het eerst is hij te gast in het nieuwe clubgebouw; het jaar daarvoor werd de sinterklaasavond van de Boys vanwege de bouwwerkzaamheden nog gevierd in sporthal de Fuik. Reeds meer dan 30! jaar geeft Ton Lips op z’n geheel eigen humoristische wijze kleur en smaak aan het kinderfeest; dit tot groot genoegen van de aanwezige kleine – en grote kinderen.

Een andere succesvolle nevenaktiviteit is de carnavalsavond voor de jeugd waarbij vooral het jeugdsauwelen een topper blijkt. Voor de oudere jeugd was er een dropping en een kanotocht door de Biesbos. Ook werden betaald-voetbalwedstrijden bezocht van NAC-Breda en RKC-Waalwijk.

De Meermarkt verwisselt van eigenaar en het hart van Dussen zal gaan veranderen want de gebouwen van de Rabobank en PlusKlus (voorheen winkel van Cor de Wit)  worden verkocht aan een projectontwikkelaar. Ballegooijen Modes, gevestigd aan de Molenkade, in de voormalige bakkerij annex lunchroom van Toon van Dijk, breidt uit door de oude boerderij van Jan van Krimpen waar Glashandel Dussen van Bert van de Braasem zijn bedrijf in gevestigd had, bij de zaak te betrekken. En er is sprake dat er weer een DoeHetZelf zaak gevestigd gaat worden op het industrieterrein De Sluis, terwijl bovendien de druk op de Gemeente Werkendam wordt opgevoerd om meer woningen te realiseren in de kern Dussen.

Ter ere van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima organiseert het Oranjecomité op zaterdag 02-02-02 een grandioos vuurwerk, waarvoor zelfs de Provincialeweg wordt afgesloten. Mede dankzij het prachtige weer op die dagNoot: De temperatuur liep die dag op tot zo'n 16 graden Celsius.  Het was in ruim honderd jaren niet meer zo warm geweest op 2 februari. komen zo’n 1.500 toeschouwers op ’t spektakel af.

Voormalig bestuurslid, jeugdleider, 1ste elftal leider, etc. Johan Leenhouts komt te overlijden. Kenmerkent voor z’n clubliefde was niet alleen z’n lidmaatschap maar vooral ook z’n betrokkenheid bij de club. Tot het laatst toe bleef hij de wedstrijden van het 1ste elftal bezoeken, terwijl hij ook niet schroomde om de handen uit de mouwen te steken als er wat aan de accommodatie geklust diende te worden.

Vrijwilligersenquête

niekwimAfbeelding 6.04 Foto van twee vrijwilligers pur sang: Wim Boogaarts en Niek Leenhouts. Foto Joop Pennings

In oktober 2001 wordt een enquête gehouden onder het vrijwilligersbestand van de vereniging. In totaal worden 55 formulieren verspreid, waarvan er 43 terugontvangen worden, zijnde een respons  van 78 %, hetgeen als uitstekend – en representatief wordt gekwalificeerd.

Algemene conclusie van het onderzoek luidt dat men bij Dussense Boys de beschikking heeft over een gemotiveerde, tamelijk jonge groep van vrijwilligers. Men heeft plezier in het werk en heeft er een goed gevoel bij. Beschikbare tijd blijkt geen actueel probleem, maar het verdient, blijkens het eindverslag, wel aandacht om dit zo te houden. De behoefte aan ondersteuning en/of opleiding is niet erg groot. Men wil gewoon op een prettige manier bezig zijn omdat het als leuk wordt ervaren en men tevens het gevoel heeft op deze wijze iets terug te kunnen doen voor de vereniging waar men zelf plezier aan beleeft.

Ook wordt een tussenverslag (1995-2000) van de privatisering aan de Gemeente Werkendam gepresenteerd. De totale jaarlijkse onderhoudslasten bedragen gemiddeld genomen zo’n 35 mille, waar een vergoeding van 21 mille tegenover staat. Het aantal vrijwilligersuren aan onderhoud besteed blijkt rond de 1.200 te liggen.

bestuurBestuur van Dussense Boys in 2002. Zittend v.l.n.r. Ton Lensvelt – penningmeester, Kees Bouman – voorzitter, Jan de Wit – secretaris. Staand v.l.n.r. bestuursleden Wim Boogaarts, Izaak den Dekker en Coert van den Berg. Foto Joop Pennings jeugdbestuurHet Jeugdbestuur van Dussense Boys in 2002. Zittend v.l.n.r.  Adriaan van Luxemburg, Jos Pols – voorzitter, Joop Pennings -secretaris. Staand v.l.n.r. Raymond Boogaarts en Louis Stalenhoef. Foto Joop Pennings

Epiloog

De Dussense voetbalvereniging heeft zich de afgelopen 75 jaar een belangrijke plaats binnen het Dussense verenigingsleven verworven. De op één na oudste vereniging van Dussen (ná Fanfare Wilhelmina), heeft gedurende die tijdspanne vele stormen weten te doorstaan, waarbij het soms maar ’n haar gescheeld heeft of de club was ter ziele gegaan. Gelukkig overheersen de vreugdevolle momenten, hetgeen lang niet altijd een kampioenschap voor het standaardelftal hoeft te betekenen. Want behalve visitekaartje van een zichzelf respecterende kern, is een voetbalclub vooral ook een vereniging waar sportliefhebbers zich, zowel in actieve – als passieve zin, kunnen ontspannen. Aan deze laatste doelstelling heeft de vereniging in de loop der jaren zeer zeker beantwoord en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Grootste zorg op dit moment is de verschraling in het aanbod van nieuwe (jeugd)leden, dat alles te maken heeft met de demografische ontwikkeling van de kern Dussen. Het is echter voorbehouden aan de politiek om er zorg voor te dragen dat Dussen een levend dorp blijft. Aan s.v. Dussense Boys zal het in ieder geval zeker niet liggen.