Sign In

Remember Me

Jeugdbeleidsplan s.v. Dussense Boys

In dit bericht tref je een link naar het jeugdbeleidsplan van s.v. Dussense Boys. Dit jeugdbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbal organisatorische activiteiten gestructureerd plaatsvinden. Het hierin beschreven beleid moet worden uitgedragen over alle geledingen binnen de jeugdafdeling van s.v. Dussense Boys. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk.

Voor iedereen binnen de club (spelers, ouders, leiders, trainers en bestuursleden ) is het belangrijk om te werken met een helder en duidelijk beleid, zodat een ieder weet wat er verwacht wordt en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

Met dit plan hopen we een helder beeld te geven van het organisatorisch deel van het jeugdvoetbalbeleid. Namens de technische commissie en het bestuur raden wij u aan dit plan eens door te nemen.

Link
Documenten
Jeugdbeleidsplan s.v. Dussense Boys (pdf)
Toelichting
Met dit plan hopen we een helder beeld te geven van het organisatorisch deel van het jeugdvoetbalbeleid.

Leave a Reply