Sign In

Remember Me

s.v. Dussense Boys in actie voor Nathalie & Bart

Op initiatief van spelers van s.v. Dussense Boys is er op 11 november 2017 een crowdfundactie opgezet voor Nathalie.

Nathalie, een centraal staand lid/vrijwilligster van s.v. Dussense Boys, een welbekende schooljuffrouw van de plaatselijke basisschool, ontving vlak voor de geboorte van haar pasgeboren zoon, plotseling een vervelende diagnose. Om behandeld te worden moet Nathalie hiervoor 6 weken in Duitsland verblijven.

De verzekering vergoedt slechts de kosten van de behandeling en het verblijf van Nathalie, haar partner en de pasgeboren zoon.
Mede om die reden is er een crowdfundactie opgezet binnen de voetbalvereniging. Het doel van het initiatief is om morele steun te verlenen en het overkomen van overige familie (denk bijvoorbeeld aan de opa en oma’s van de pasgeboren zoon) financieel te ondersteunen.

Hierbij valt te denken aan reis- en verblijfskosten, extra kosten die niet door de verzekering worden gedekt etc. Het initiatief is volledig afhankelijk van donaties van zowel particulieren als bedrijven.

Elke steun wordt door Nathalie, Bart en Dex zeer gewaardeerd.

Help mee en maak een bedrag naar keuze over op NL32 RBRB 8818 0983 49 op naam van actie initiator ‘M. Smit’.

Leave a Reply