Sign In

Remember Me

Algemene ledenvergadering – 14 november 2019

Aan alle leden van s.v. Dussense Boys,

U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 november 2019 om 21.00 uur in de kantine van het clubgebouw.

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen ALV 2018
  3. Jaarverslag secretaris 2018-2019
  4. Verslag renovatie en bouw kleedaccommodatie
  5. Financieel jaarverslag 2018-2019
  6. Vaststelling begroting 2019-2020
  7. Kascontrole
  8. Mutaties bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Leave a Reply