Sign In

Remember Me

Nieuwsbrief 1 Club van 100 s.v. Dussense Boys

Onlangs is er een nieuwe Club van 100 opgericht ten behoeve van  s.v. Dussense Boys. Daartoe is een nieuw bestuur aangetreden voor de Club van 100, dat nauw zal samenwerken met het (hoofd) bestuur van s.v. Dussense Boys. Dit alles met als doel om onze voetbalvereniging te ondersteunen met het in stand houden en het bevorderen van het amateurvoetbal in ons dorp Dussen voor jong en oud.

Momenteel zijn wij bezig met het benaderen van zoveel mogelijk particulieren en bedrijven, om donateur te worden van de Club van 100.  Het ingezamelde geld is ondermeer bedoeld voor activiteiten en investeringen in de accommodatie van s.v. Dussense Boys. Bij voorkeur met een innovatief karakter.  De Club van 100 wil de vereniging juist steunen in die zaken waar de clubbegroting niet in voorziet.

Wij denken dan aan bijvoorbeeld:
– Ondersteunen van de activiteiten van de jeugdafdeling, zoals bijv. het opleiden van jeugdtrainers, het organiseren van een voetbal clinics etc;
– Aanschaf van sport –en oefenmateriaal;
– Faciliteren van creatieve ideeën van bestuur dan wel commissieleden.

Inmiddels hebben zich al een aantal donateurs aangemeld en we verwachten de komende weken nog meer aanmeldingen te ontvangen.  Hierbij dan ook de oproep aan iedereen, die Dussense Boys een warm hart toedraagt,  om donateur te worden van de Club van 100.

Hoe kun je deelnemen ?
Je kunt deelnemen aan de Club van 100 door het inschrijfformulier in te vullen en dit vervolgens op te sturen / mailen naar de secretaris. Dit formulier is verkrijgbaar via de site van Dussense Boys  https://www.dussenseboys.nl/club-van-100/  Of stuur anders een mailbericht naar:  clubvan100@dussenseBoys.nl

Naast het inzamelen van geld heeft de Club van 100 toch ook duidelijk een sociale functie. Het is de bedoeling dat een klein gedeelte van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf d.m.v. een jaarlijkse bijeenkomst met een hapje en een drankje.

Het lidmaatschap van de Club van 100 zorgt voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub.

Dussen,  6 december 2021

Leave a Reply