Sign In

Remember Me

Nieuwsbrief 2 Club van 100 s.v. Dussense Boys

Vorige week heeft het bestuur van de Club van 100 een viertal oud-bestuursleden een bezoekje gebracht,  die  -vanaf de beginperiode in de jaren negentig-  betrokken zijn geweest bij de onder meer de oprichting van de Club van 100  s.v. Dussense Boys.

Ter gelegenheid daarvan is aan hen een oorkonde uitgereikt, waarbij zij benoemd zijn tot erelid van de Club van 100  s.v. Dussense Boys.  Dit erelidmaatschap is aan hen verleend als dank voor de vele diensten, die zij langdurig voor de Stichting Club van 100 s.v. Dussense Boys hebben verricht.  

Het erelidmaatschap is verleend aan Tinus Meijers, Karel Verhoeven, Isaak den Dekker en Theo van Bragt.   Een van de uitgereikte oorkondes staat hieronder vermeld. Daarnaast zijn  er foto’s gemaakt van twee ereleden.

Dussen,  3 januari 2022

Leave a Reply