Sign In

Remember Me

Nieuwsbrief 4 Club van 100 s.v. Dussense Boys

Als Club van 100 willen we onze donateurs op de hoogte houden waar we als Club zoal mee bezig zijn. We kunnen je melden dat we momenteel 114 donateurs hebben en daar zijn we als bestuur best blij mee.

In april van dit jaar hebben wij het verzoek gekregen van het bestuur van Dussense Boys voor een geldelijke bijdrage voor een opleiding van de jeugdtrainers, die verzorgd gaat worden door de KNVB. Inmiddels hebben zich daar 4 personen voor aangemeld en de verwachting is dat ze daar in september mee starten. Dit verzoek is door de Club van 100 gehonoreerd.

In mei hebben we vanuit de jeugdactiviteitencommissie de vraag gekregen of wij in het kader van het 2 jaarlijkse jeugdkamp (kamp Luuk) een bijdrage willen leveren. Het voorstel is om tijdens dit kamp door 1 freestyle voetballer en 1 pannavoetballer een voetbalshow te laten verzorgen in combinatie met een clinic waaraan de jeugdleden actief kunnen deelnemen. Dit verzoek is door de Club van 100 –uiteraard- gehonoreerd
en ca. 60 kinderen hebben daar op 18 juni 2022 aan deel genomen. Beelden hiervan zijn te zien op de facebookpagina van sv Dussense Boys (kamp Luuk 2022 aftermovie)

Als bestuur van de Club van 100 juichen we dergelijke initiatieven van harte toe en bij deze de oproep aan iedereen om ook in het nieuwe seizoen met voorstellen te komen.

Op zaterdag 25 juni 2022 hebben we een feestavond georganiseerd voor onze donateurs. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we onze donateurs in de voetbalkantine mogen begroeten voor een gezellig samenzijn met muziek. De Club van 100 heeft immers ook een sociale functie om mensen met elkaar te verbinden.

Tot slot wensen wij als bestuur van de Club van 100 jullie allemaal een prettige vakantietijd toe !

Dussen, 11 juli 2022

PS: nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom.

Je kunt je aanmelden bij de Club van 100 door het inschrijfformulier in te vullen en dit vervolgens op te sturen / mailen naar de secretaris. Dit formulier is verkrijgbaar via de site van Dussense Boys https://www.dussenseboys.nl/club-van-100/ Of stuur anders een
mailbericht naar clubvan100@dussenseboys.nl.

Leave a Reply