Sign In

Remember Me

Nieuwsbrief  5   Club van 100  s.v. Dussense Boys  

Het voetbalseizoen 2022/2023 is alweer enkele  maanden van start.  In de zomervakantie hebben het bestuur en de vrijwilligers van Dussense Boys echter niet stil gezeten. Als Club van 100  hebben we namelijk een aanvrage gekregen van het bestuur voor de aanschaf van twee nieuwe dugouts voor op het hoofdveld.  Deze aanvrage is door de Club van 100 gehonoreerd en vervolgens zijn de dugouts op 31 augustus afgeleverd . Diezelfde dag nog zijn de dugouts door onze vrijwilligers geplaatst, die tevens het sloopwerk van de oude stenen dugouts  hebben verzorgd.  Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan deze groep vrijwilligers ! 

Onlangs zijn vier jeugdtrainers van Dussense Boys gestart met de opleiding voor puppillentrainer, die door de KNVB wordt verzorgd.  Deze opleiding is onder meer gericht op het trainen en coachen van jeugdige voetballers in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar.

Met de opleiding wordt bijgebracht hoe de trainer/coach de kinderen met plezier beter leert voetballen.  Deze opleiding wordt door de Club van 100 bekostigd.

Als bestuur van de Club van 100 zijn wij verheugd met dergelijke initiatieven vanuit  Dussense Boys.

Bij deze dan ook de oproep aan iedereen om ook in het nieuwe seizoen met voorstellen te komen, waaraan we als Club van 100 een geldelijke bijdrage kunnen leveren. Dit alles in het belang van Dussense Boys en haar leden.

Binnenkort zullen we aan onze donateurs vragen om hun donatiebijdrage voor het seizoen 2022/2023 over te maken aan de Club van 100.

Wij hopen van harte dat alle donateurs daaraan gehoor zullen geven !

Dussen,  12 november 2022

PS:  Nog geen donateur ?

Je kunt je aanmelden bij de Club van 100 door het inschrijfformulier in te vullen en dit vervolgens op te sturen / mailen naar de secretaris. Dit formulier is verkrijgbaar via de site van Dussense Boys  https://www.dussenseboys.nl/club-van-100/  Of stuur anders een mailbericht naar clubvan100@dussenseBoys.nl

Je kunt je ook persoonlijk aan melden bij een van de bestuursleden van de Club van 100, namelijk Gerrie van Biesen (’t Pleintje) , Ad Valk (Napoleon) , Robert Buser, Wil Verbunt of

John van Velthoven.

Leave a Reply