Sign In

Remember Me

Nieuwsbrief 6 Club van 100 s.v. Dussense Boys

Het nieuwe voetbalseizoen 2023/2024 is weer gestart en als Club van 100 hebben we
onlangs de investeringsvoorstellen met het bestuur van Dussense Boys besproken. De
focus ligt daarbij vooral op duurzaamheidsinvesteringen zoals:

1 ) Vervangen armaturen op pupillenveld door LED verlichting. Immers dit veld wordt het
meest benut in de avonduren;
2) Vervangen gasboiler in douchegebouw voor electra boiler;
3) Het installeren van airconditioning in de kantine, keuken en bestuurskamers, waardoor
de gasgestookte CV-ketel – zoveel mogelijk- buiten bedrijf kan worden gesteld.

Gezien de omvang van dit investeringsprogramma wordt onderzocht op welke wijze we
deze investeringen – eventueel met hulp van het bedrijfsleven- kunnen financieren en
waaraan we prioriteit willen geven. Hierover later meer in de loop van dit seizoen.
Evenals vorig jaar zijn wij als Club van 100 bereid om een geldelijke bijdrage te doen voor
het Sinterklaasfeest van de jeugd elftallen. Tevens de oproep aan iedereen om voor dit
seizoen met voorstellen te komen, waaraan we als Club van 100 een geldelijke bijdrage
kunnen leveren. Dit alles in het belang van Dussense Boys en haar leden.

Op zaterdag 18 november 2023 om 20.00 uur wordt er een feestavond voor onze
donateurs met hun partner georganiseerd. Deze avond zal onder andere in het teken
staan van de interland voetbalwedstrijd tussen Nederland en Ierland.

Noteer deze datum al zo vast in de agenda.

De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd.
In november zullen we aan onze donateurs vragen om hun donatiebijdrage voor het
seizoen 2023/2024 over te maken aan de Club van 100.
Wij hopen van harte dat jullie ons als donateur blijven steunen. Dit in het belang van
onze voetbalclub !

Dussen, 3 oktober 2023

PS: Nog geen donateur of kent u mensen die zich willen aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij de Club van 100 door het inschrijfformulier in te vullen en dit
vervolgens op te sturen / mailen naar de secretaris. Dit formulier is verkrijgbaar via de site
van Dussense Boys https://www.dussenseboys.nl/club-van-100/ Of stuur anders een
mailbericht naar clubvan100@dussenseBoys.nl

Leave a Reply