Sign In

Remember Me

Historie

Competitie 2014-2015

Competitie 2014-2015

Nog voordat er een bal getrapt werd, was er volop bedrijvigheid op het sportpark van Dussense Boys omdat de filmcrew van de Nederlandse film Michiel de Ruyter het clubgebouw van de Boys als uitvalsbasis koos tijdens de opnames van enkele scènes waarbij Kasteel Dussen als woonoord fungeerde voor Prins Willem III van Oranje, de latere stadhouder Willem III. Onder leiding van de nieuwe trainer Jozé van der Ven werd ondanks het verlies van topscoorder Rob van Os – aan v.v. Good-Luck – en een langdurige knieblessure van steunpilaar Bo...

Read More »

Eregalerij

De reünieavond ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, op dinsdag 7 mei 2002, wordt benut om met terugwerkende kracht een groot aantal jubilarissen te huldigen vanwege hun trouw aan de club. De ceremonie wordt tevens tot een traditie verheven, te voltrekken tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Maar liefst 56 leden worden in de bloemetjes gezet, vanwege het feit dat zij langer dan 25 jaar lid van de dussense vereniging zijn. Van deze 56 leden zijn er 26 langer dan 40 jaar lid en van deze 26 zelfs 15 leden langer dan 50 jaar...

Read More »

Geraadpleegde bronnen

Archief s.v. Dussense Boys Notulenboeken algemene – en ledenvergaderingen 1945-2001 Notulen bestuursvergaderingen 1945-2001 Financiële verslagen 1975-2001 Officiële mededelingen KNVB Correspondentie KNVB Opstellingen, wedstrijdformulieren en strafzaken Ledenlijsten, spelerslijsten Algemene correspondentie Fotoarchief Clubbladarchief s.v. Dussense Boys Jaargangen Op de Slof 1977-1985 Jubileumuitgaven 50, 55 en 60 jaar Speciale uitgave: Afscheid Jo Hofmans Jaargangen De Voorzet 1999-2002 KNVB archief Breda Jaarverslagen 1935-...

Read More »

Dussense Boys in jaartallen

  JAAR OMSCHRIJVING 1927 Oprichting van de Vereniging en deelname competitie R.K.F. 1930 Oprichting van 2de elftal 1935 Opening veld in ’t Rommegat 1938 Eerste Kampioenschap van ’n 1ste elftal 1939 Geen voetbal vanwege mobilisatie en oorlogshandelingen 1943 Heroprichting van de Vereniging 1944 Opening voetbalveld aan de Baan 1945 Inschrijving competitie KNVB, 1ste Klasse Afd. NB 1945 Introductie clublied Dussensche Boys 1945 Wijziging clubhuis: van De Koppelpaarden naar Café De Bocht 1945 Heropening voetbalveld R...

Read More »

Prestatielijn 1927/8 – 2012/13

Over de gehele bestaansperiode (vanaf 1927) zijn de competitieresultaten van de seniorenafdeling van Dussense Boys volledig in kaart gebracht. Onder seniorenafdeling valt te verstaan: Aanvankelijk het eerste en tweede elftal, later komen daar het derde en vierde elftal bij en vervolgens de zaterdagafdeling (met meerdere elftallen) en het vrouwenelftal.Aan al deze elftallen is een gewogen factor toegekend, afhankelijk van de plaats behaald in de eindstand van de competitie (onderste – of bovenste helft van de ranglijst), daa...

Read More »

Op naar de honderd (2002-heden)

Afbeelding 6.05. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum de senioren geportretteerd. Vanwege het vroege tijdstip op zondagmorgen dat de foto gemaakt werd, ontbreken helaas een aantal spelers. Foto Joop Pennings. Jubileum 75 jaar Het jubileumcomité heeft voor een aansprekend feestprogramma gezorgd dat zich uitsmeert over een drietal weken in mei 2002. In de aanloop naar de feestweken wordt een jubileumkrant uitgegeven die in een oplage van 6.500 exemplaren in het zuidelijk deel van het Land van Heusden en Altena huis aan huis wo...

Read More »

Klaar voor een nieuwe eeuw (2000-2002)

Het nieuwe clubgebouw van Dussense Boys op de dag van de opening zaterdag 30 december 2000. Foto Jan Lensvelt Jr. Clubgebouw Het jaar 2000 is voor Dussense Boys niet alleen qua jaartal een bijzonder jaar, maar zeker ook vanwege de nieuwbouw van het clubgebouw een historisch jaar. De ontwikkelde en in de ledenvergadering van april 2000 goedgekeurde plannen voorzien in een complete renovatie van het bestaande gebouw met ’n uitbreiding aan de noordzijde over de gehele lengte van het gebouw. De ambitieuze plannen, begroot op 51...

Read More »

De moderne tijd (1978-1999)

Afbeelding 5.01 De jeugd van Dussense Boys samen met jeugdbestuur en leiders op de foto ter gelegenheid van het bereiken van het 100ste jeugdlid. Foto Dussense Boys. Een jaar na het 50 jarig bestaan, in 1978, bereikt het jeugdbestuur een mijlpaal in de historie van de club met de inschrijving van het 100ste jeugdlid. De aanwas van met name jeugdleden – ’n jaar later waren er al 122 jeugdleden! – leidt echter tot steeds groter problemen op het vlak van beschikbare accommodatie (velden en kleedlokalen). Er is dan ...

Read More »

Met de tijd mee (1960-1977)

Afbeelding 4.01 Een spelmoment op het oude veld in ’t Rommegat begin 60’r jaren. Aan de bal Sjaak van Dortmont, daarnaast Frits Leenhouts en Benny Simonis. De spelers op de achtergrond zijn niet herkenbaar.  Foto Jan Lensvelt Jr. Op 23 juni 1960 komt het bestuur er als volgt uit te zien:  Voorzitter – Gerrit van Bussel, secretaris – Harry Verhoeven, penningmeester – Han Rozendaal, Leden – Cees Hofmans, Johan van Olst en Frans Schelle, tevens 2de secretaris. Het 1ste elftal is in de beginjaren z...

Read More »

De Oorlog en daarna (1940-1959)

Afbeelding 3.01 Elftalfoto uit ± 1946. Staand v.l.n.r.: Herman van Kleef (voorzitter), Cees Hofmans, Jo Hofmans, Anton Verhoeven, Toon van Dijk, Jan Lensvelt, Adriaan van Olst, Rien van de Broek, Johan Rozendaal, Toon Jans (secretaris-penningmeester). Zittend v.l.n.r.: Koos van Biesen (Thzn), Jos Verhoeven, Harry Verhoeven, Johan van Olst, Piet Hakkel (Fzn). Foto Dussense Boys. Oorlogsjaren 1940-45 De naoorlogse periode is beschreven aan de hand van het notulenboek dat op 24 juni 1945 werd aangelegd door A.M. (Toon) Jans, de eers...

Read More »