Sign In

Remember Me

Uncategorized

Programma test

test pagina opgezet door Erik Zondag 10 september: Beesd 4 -Dussense Boys 2 0-0 (test) Zondag 15 september: Dussense Boys 2 -UVV ’40 2-2 Zondag 22 september: Internos 7 -Dussense Boys 2 1-2

Read More »

Herstructureringscommissie

HERSTRUCTURERINGSCOMMISSIE De Herstructureringscommissie heeft een concept van het Inrichtingsadvies Dussense Boys aangeboden aan het bestuur van de vereniging. Het stuk is een concept en een aantal punten staan nog open voor aanvullingen. Na de vakantie – begin augustus – wordt een afspraak gepland om het plan door te nemen en eventuele veranderingen en verbeteringen door te voeren. Tevens worden dan de te nemen vervolgstappen overeengekomen.José, Gidion en Jürgen

Read More »

Cees Schook overleden

CEES SCHOOK OVERLEDEN Cees Schook uiterst links op deze foto uit 1977 als elftalsponsor. Maandag 10 juni j.l. bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid van de Club van 100 van Dussense Boys CEES SCHOOK is overleden. Niet alleen in deze functie, maar ook als meelevend lid en als één van de eerste sponsoren van Dussense Boys is hij van grote betekenis voor onze vereniging geweest. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke t...

Read More »

Commissie Herstructurering

COMMISSIE HERSTRUCTURERING Onderstaand een korte terugkoppeling over de voortgang van de commissie “herstructurering”, zoals benoemd tijdens de laatste ledenvergadering. De commissie is inmiddels enkele weken van start. Afgelopen periode heeft er een gesprek met het bestuur plaatsgevonden voor een duidelijke opdrachtformulering. Daar is tevens besproken wat de aanpak van de commissie zal zijn en welk tijdspad hierbij hoort. • Fase I zal het vooronderzoek betreffen waar zoveel mogelijk informatie vergaard zal worden. •...

Read More »