Sign In

Remember Me

Club van 100

Organisatie

Doelstellingen

De Club van 100 werd op initiatief van Ad Valk, eigenaar van wegrestaurant Napoleon te Hank, opgericht in 1990 en omgevormd tot een aparte stichting in 1995. De doelstellingen van de Stichting zijn notarieel vastgelegd in de stichtingsakte en luiden als volgt:

De stichting heeft ten doel geld inzamelen voor investeringen in de accommodatie van sportvereniging Dussense Boys te Dussen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van donateurs die in geld of goed een bedrag van € 50,00 per jaar voldoen.


Mocht U geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de Club van 100, neem dan contact op met het secretariaat (Karel Verhoeven, van Axelestraat 23, 4271 AR Dussen, Tel. 0416-394014). Het lidmaatschap van de Club van 100 kost € 50,- per voetbalseizoen. Als lid van de Club van 100 kunt u het onderstaande als tegenprestatie verwachten:

  • Een vermelding van zijn naam en/of logo in kleur op het “Club van 100 Ledenbord” in de sportkantine.
  • Indien de financiële positie dit toelaat, één feestavond per voetbalseizoen. Deze avond is geheel gratis voor de leden en hun eventuele partner.
  • Informatie omtrent de financiële middelen van de Club van 100 en de eventuele besteding hiervan.

Kortom een fraai pakket als tegenprestatie voor uw jaarlijkse contributie. Uw contributie zal enkel en alleen worden geïnvesteerd in de accommodatie van S.V. Dussense Boys. Beslissingen omtrent de investeringen in de accommodatie worden door het bestuur van de Club van 100 in samenspraak met het bestuur van S.V. Dussense Boys genomen.


Lid worden

U kunt op vrij eenvoudige wijze lid worden van de Club van 100. Zo is er bijvoorbeeld geen ballotagecommissie welke u aanvraag dient te beoordelen. Het enige wat u behoeft te doen is u aanmelden bij een van de leden van het stichtingsbestuur en de zaak is gepiept. Jaarlijks krijgt u dan een lidmaatschapsnota toegezonden á raison van € 50,00 (aftrekbaar van belasting). Het kan ook zijn dat u zelf benaderd wordt om lid te worden, want op gezette tijden houdt de Club van 100 ledenwerfacties. Natuurlijk is het niet alleen een kwestie van contributie betalen en “dat is ‘t”. De Club van 100 is een actieve stichting, die van alles onderneemt. Maar daarover meer onder het hoofd “LID ZIJN”.
Het huidige bestuur van de club van 100 wordt gevormd door Tinus Meijers, Karel Verhoeven, Isaac den Dekker en Simon Meijers.


Lid zijn

bord100Het representatieve nieuwe Club van 100 ledenbord dat in maart 2002 in het clubgebouw van s.v. Dussense Boys werd onthuld. Met de vermelding van meer dan 150 leden maakt het geheel een verzorgde en fraaie indruk op de bezoekers van de kantine van Dussense Boys.

Vooropgesteld, lid worden van de Club van 100 doet u natuurlijk in de allereerste plaats om Dussense Boys daadwerkelijk te steunen. Maar de club doet natuurlijk wel wat terug voor zijn leden. Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, terwijl het lidmaatschap ook structureel voordelen biedt. Een kleine opsomming:

  • Uw naam wordt vermeld op het “Leden Club van 100” bord in het clubgebouw van Dussense Boys;
  • Een keer per jaar wordt er ‘n feestelijk reünie georganiseerd (indien de financiële positie dit toelaat);
  • U krijgt alle informatie omtrent de inkomsten en bestedingen van de Club van 100.

Staat van dienst

Om u een indruk te geven van wat er zoal met de lidmaatschapsbijdrage gebeurd is, hieronder weergegeven op welke wijze de Club van 100 in het verleden haar steun betuigd heeft aan Dussense Boys:

DONATIES CLUB VAN 100 AAN DUSSENSE BOYS
Jaar Toelichting bij het gedoteerde bedrag
1994 Bijdrage veldverlichting hoofdveld
1995 Grasmaaimachine voor velden
2000 Alluminium puien voor nieuwe Clubgebouw
2002 Bijdrage renovatie werkplaats
2003 Bijdrage ondergrondse sproei-installatie hoofdveld
2005 Belangrijke bijdrage nieuwe grasmaaimachine
2008 Substantiële bijdrage aan de financiering van de nieuwe werkplaats
2009 Bijdrage ondergrondse sproei-installatie tweede veld
2011 Nieuwe verlichting voor beide trainingsvelden
2012 Aanschaf van 36 zonnepanelen op het materiaalgebouw
2014  Aanschaf van een tweedehands beregeningspomp
2015  Aanschaf van een nieuwe boiler voor de achterste kleedruimte
2015 Aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel voor de kleedruimten achter
2016  Financiering van een kleine onderhoudsbeurt (bezanden en beluchten) van beide sportvelden

 

Aanmelding of nadere informatie
Voor aanmelding of nadere informatie kunt u zich vervoegen tot een van de bestuursleden:clubvan100

Naam: Verhoeven, K.A.M. Karel
Functie: secretaris
Adres: van Axelestraat 23
Postcode: 4271 AR
Woonplaats: Dussen
Telefoonnummer: 0416-394014
Mobiel: 06-51811555
Email: karel.verhoeven@xs4all.nl
Naam: Meijers, M.P. Tinus
Functie: penningmeester
Adres: van der Dussenlaan 17
Postcode: 4271 AN
Woonplaats: Dussen
Telefoonnummer: 0416-391385
Naam: Dekker, I. den Izaak
Functie: bestuurslid/ kantinebeheerder
Adres: Molenplantsoen 38
Postcode: 4271 AH
Woonplaats: Dussen
Telefoonnummer: 0416-391474
Naam: Meijers, S.F.P.M.  Simon
Functie: voorzitter
Adres: van der Dussenlaan 7
Postcode 4271 AN
Woonplaats: Dussen
Telefoonnummer: 0416-392273
Mobiel: 06-21695403