Sign In

Remember Me

Incassoformulier donateur Jeugdvrienden

  Ik wil donateur worden van Jeugdvrienden voor het bedrag van: (minimum van €15,-)

  De donatie wordt jaarlijks geïncasseerd door de vereniging tot opzegging door de donateur.

  Hierbij machtig ik de penningmeester van sv Dussense Boys om de donatie (jaarlijks) te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging.

  Gegevens rekeninghouder

  Achternaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Rekeningnummer IBAN (verplicht)

  Opmerkingen

  Op al onze formulieren is een privacy policy van toepassing. Bekijk hier onze privacy policy: klik hier

  Ik ga akkoord met de privacy policy