Sign In

Remember Me

Inschrijven

Wil je je inschrijven als nieuw lid of wil je meer informatie over lid worden, vul dan onderstaand formulier in. Dussense Boys neemt dan zo snel mogelijk contact met je op!

LET OP: Op al onze formulieren is onze privacy policy van toepassing.
Bekijk hier onze privacy policy: klik hier

Achternaam (verplicht)

Voornamen

Roepnaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Soort identiteitsbewijs (verplicht)
PaspoortRijbewijsIdentiteitskaart

Documentnummer identiteitsbewijs (verplicht)

Schrijft in als (verplicht)
Senioren lidJunioren lidPupillen lidSteunend lid

Contributie 2014-2015 JR KW
Senioren (18 jaar en ouder) €125,00 € 31,25
Junioren (13 t/m 17 jaar) € 75,00 € 18,75
Pupillen (t/m 12 jaar) € 60,00 € 15,00
Steunend (niet actief) € 32,00 € 8,00


Aanvullende informatie

Lidmaatschap (contributie) wordt aangegaan per kwartaal ongeacht moment van aangaan of opzegging lidmaatschap.

Contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Bij aangaan en opzeggen van lidmaatschap zal contributie verschuldigd zijn voor heel het kwartaal.
Voorbeeld 1: bij een opzegging op 5 juli, is contributie verschuldigd tot 1 oktober (heel het derde kwartaal wordt geïncasseerd).
Voorbeeld 2: bij het aangaan van lidmaatschap op 1 september is contributie verschuldigd over heel het derde kwartaal.


Hierbij machtig ik de penningmeester van sv Dussense Boys om de contributie (per kwartaal) te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging of tot het beëindigen van het lidmaatschap van sv Dussense Boys.

Gegevens rekeninghouder

Achternaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Rekeningnummer IBAN (verplicht)

Opmerkingen

Bij inschrijving jeugdlid ook onderstaande velden invullen

Naam ouders

Email ouders

Telefoonnummer ouders

Op al onze formulieren is een privacy policy van toepassing. Bekijk hier onze privacy policy: klik hier
Ik ga akkoord met de privacy policy