Sign In

Remember Me

Inschrijven

Wil je je inschrijven als nieuw lid of wil je meer informatie over lid worden, vul dan onderstaand formulier in. Dussense Boys neemt dan zo snel mogelijk contact met je op!

LET OP: Op al onze formulieren is onze privacy policy van toepassing.
Bekijk hier onze privacy policy: klik hier

  Achternaam (verplicht)

  Voornamen

  Roepnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  ManVrouw

  Geboortedatum (verplicht)

  Soort identiteitsbewijs (verplicht)

  PaspoortRijbewijsIdentiteitskaart

  Documentnummer identiteitsbewijs (verplicht)

  Schrijft in als (verplicht)

  Senioren lidJunioren lidPupillen lidSteunend lid

  Contributie

  JR

  KW

  Senioren

  (18 jaar en ouder)

  € 160,00

  € 40,00

  Junioren

  (13 t/m 17 jaar)

  € 100,00

  € 25,00

  Pupillen

  (t/m 12 jaar)

  € 80,00

  € 20,00

  Steunend

  (niet actief)

  € 50,00

  € 12,50

  Aanvullende informatie

  Lidmaatschap (contributie) wordt aangegaan per kwartaal ongeacht moment van aangaan of opzegging lidmaatschap.

  Contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Bij aangaan en opzeggen van lidmaatschap zal contributie verschuldigd zijn voor heel het kwartaal.
  Voorbeeld 1: bij een opzegging op 5 juli, is contributie verschuldigd tot 1 oktober (heel het derde kwartaal wordt geïncasseerd).
  Voorbeeld 2: bij het aangaan van lidmaatschap op 1 september is contributie verschuldigd over heel het derde kwartaal.

  Hierbij machtig ik de penningmeester van sv Dussense Boys om de contributie (per kwartaal) te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging of tot het beëindigen van het lidmaatschap van sv Dussense Boys.

  Gegevens rekeninghouder

  Achternaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Rekeningnummer IBAN (verplicht)

  Opmerkingen

  Bij inschrijving jeugdlid ook onderstaande velden invullen

  Naam ouders

  Email ouders

  Telefoonnummer ouders

  Op al onze formulieren is een privacy policy van toepassing. Bekijk hier onze privacy policy: klik hier

  Ik ga akkoord met de privacy policy