Sign In

Remember Me

Uitleg en Spelregels Jubileum Jeugdactie

Prijzen JubileumJeugdactie
Hoofdprijs nr. 1

Playstation 4

Hoofdprijs nr. 2

TV

Hoofdprijs nr. 3
shirt2

Voetbalshirt

Teamprijs   nr. 1
Kurenpolder2

Zwemfeest

Uitleg

De actie is gericht op het aandragen van nieuwe sponsorgelden, materialen en/of (kostenbesparende) diensten. Jeugdleden kunnen individueel of met het team punten scoren. Hier zijn aparte prijzen voor.

 1. Het aandragen van nieuwe sponsoren, nieuwe vrijwilligers of steun levert punten op (zie overzicht).
 2. Er is een prijs voor de beste promotor en een prijs voor het team dat het hoogste bedrag binnenhaalt.
 3. Je draagt nieuwe sponsoren of vrijwilligers aan via de site van s.v. Dussense Boys.
  Hier is een aparte pagina voor ingericht die je helpt bij de mogelijkheden en bij de aanmelding (zie link).
 4. Lukt het aandragen niet, dan dit graag via de vragenknop doorgeven, zodat het opgelost kan worden.
 5. Bepaalde sponsoring of steun is niet oneindig, dus kijk naar de specifieke vraag op de site. Er is ook veel verschil tussen soorten sponsoring of steun (er zijn bijvoorbeeld maar een beperkt aantal balsponsoren nodig, of zijn er maar een beperkt aantal teams wat een nieuwe kledingsponsor behoeft). De puntentoekenning is gerelateerd aan de behoefte van de club en de waarde.
 6. De toekenning van punten kan gedurende de actie wijzigen naar gelang de behoefte van de club (denk aan langdurig openstaande vacatures of activiteitenwerk waar onvoldoende vrijwilligers voor zijn).
 7. Maatwerk sponsoring of steun is vooraf niet in te schatten. Puntentoekenning zal plaatsvinden op moment van aanbieden.
 8. Bij het vullen van het aanbrengformulier worden de gegevens van jou (aanbrenger) gevraagd en de gegevens van de sponsor of vrijwilliger. Jij bent zelf verantwoordelijk voor correcte en volledige invoer (laat eventueel je ouders helpen).
 9. De gegevens zullen worden doorgestuurd naar de betreffende commissie die de sponsor of vrijwilliger gaat benaderen. Na betaling van de sponsoring of lidmaatschap of na actieve inzet van een vrijwilliger worden de punten toegekend. Tip is om niet te lang te wachten met aanbrengen van sponsoren, leden of vrijwilligers, want aan het eind van de actieperiode is vaststelling van binnenkomst (sponsor)gelden of actief vrijwilligerswerk niet meer mogelijk en zal geen toekenning meer plaatsvinden.
 10. Wekelijks zullen de scores worden bijgewerkt op de site (let wel op dat scores pas worden toegekend na betaling sponsorgelden en na actieve steun).
 11. Voor teamacties zijn de punten niet leidend maar is het opgehaalde bedrag leidend.
 12. Er is geen restrictie in hulp. Als je wordt geholpen door vrienden of familie is dat geen probleem. Het is juist slim om anderen in te zetten om jou te helpen. Je zou bijvoorbeeld familie of vrienden vragen of hun werkgever sponsor wil worden, of vragen of zij willen helpen bij het verkopen van loten of fruit.
 13. Vragen kunnen gesteld worden via de vragenknop.
  Relevante vragen en antwoorden zullen gedeeld worden op de site.
 14. Aangezien dit een geheel nieuw concept is en de werking nog niet eerder getoetst is, kan het zijn dat spelregels of onderdelen gedurende de actie aangepast worden. Dit zal altijd zo onafhankelijk mogelijk gebeuren. Uitgangspunt is dat deelnemers niet benadeeld worden en elk lid dezelfde kansen krijgt.
Spelregels

De promotie-spelactie kent een aantal spelregels.

 • Je bent lid van Dussense Boys (steunend of actief).
 • Je bent jonger dan 19 jaar.
 • De Actie loopt tot 19 juni 2016 (enkele weken verlengd).
 • Aanbrenger (jeugdlid of jeugdteam) is verantwoordelijk voor een juiste aanmelding van een nieuwe sponsor, nieuw lid of nieuwe vrijwilliger. Als dat namelijk niet correct gebeurt, kan er geen puntenscore worden toegekend.
 • Uiteindelijk aanmelding moet wel worden omgezet in financiële/materiële/immateriële steun:
  • als het niet doorgaat worden punten niet toegekend of weer in mindering gebracht
  • voor bepaald vrijwilligerswerk staan termijnen (bij niet voldoen aan die termijn worden de toegekende punten in mindering gebracht)
  • bij het niet betalen van sponsorgelden worden toegekende punten in mindering gebracht
  • Maatwerk sponsoring of steun is vooraf niet in te schatten. Puntentoekenning zal plaatsvinden op moment van aanbieden.
 • Samenwerken mag (punten worden verdeeld afhankelijk van juiste vermelding op het aanbrengformulier).
 • Ouders/familie/vrienden mogen de kinderen natuurlijk helpen bij de actie.
 • Voor elke nieuw lid/sponsor (zie opties) die jij hebt aangedragen scoor je punten;
  • Prijzen zijn te winnen voor de jeugdleden of jeugdteams met de meeste punten.
 • Nieuw lid betekent dat de betreffende persoon afgelopen 12 maanden geen lid bij DB is geweest.
 • Nieuwe vrijwilliger betekent dat de betreffende persoon ander of nieuw vrijwilligerswerk gaat doen.
 • Nieuwe sponsor betekent dat sponsor een vernieuwd sponsorcontract tekent (nieuw of verlenging).
 • De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de feestavond op vrijdag 23 juni 2016. Verplaatst naar zaterdag 24 juni rond 13.00 uur (na de zeskamp jeugd)
 • Het bestuur heeft het recht om tijdens de actie onderdelen aan te passen als dat meer duidelijkheid geeft of rechtmatiger is.