Sign In

Remember Me

De club financieel ondersteunen

Opties om de club financieel te ondersteunen
Donateur van Jeugdvrienden

Jaarlijks worden er diverse jeugdactiviteiten georganiseerd. Jeugdvrienden zorgt voor financiële ondersteuning van diverse jeugdactiviteiten of voorzieningen.
Bijvoorbeeld Sinterklaas en het Jeugdkamp.

Vanaf € 15 per jaar kunt u donateur van Jeugdvrienden worden.

Door een incassoformulier in te vullen, zal de donatie automatisch worden geïncasseerd. Als u uw bijdrage wilt stop zetten, mail dan even naar de penningsmeester.

Incasso geldt tot wederopzegging van de machtiging (mail naar penningmeester).

Uw bijdrage zelf overmaken op rekeningnummer NL32 RBRB 0916 1676 58 ten name van s.v. Dussense Boys – Jeugdvrienden is ook mogelijk.

Wilt u liever een factuur ontvangen voor uw boekhouding ? Klik dan op onderstaande knop.

Clubsponsor

Ondersteun de club met een financiële bijdrage. De gelden worden in 2017 besteed aan het opknappen van de kantine. Het interieur is aan vernieuwing toe.

Zonder uw bijdrage kunnen we dit helaas niet realiseren.

Voor een bijdrage van € 50 komt uw (bedrijfs)naam voor één seizoen op de nieuwe ‘sponsorwall’ in de kantine.

Incasso geldt tot wederopzegging van de machtiging (mail naar penningmeester).

Uw bijdrage zelf overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0113 0017 70 ten name van s.v. Dussense Boys onder vermelding van clubsponsor is ook mogelijk.

Wilt u liever een factuur ontvangen voor uw boekhouding ? Klik dan op onderstaande knop.

Trainingsbal(len) voor de Jeugd

Eén van de primaire benodigdheden voor het voetbal is een bal. Elk jaar is het noodzakelijk een deel van de ballen te vervangen, wat de benodigde kosten voor de club met zich meebrengt. Door ballen te sponsoren maakt u het mogelijk dat elke speler een geschikte bal tot zijn/haar beschikking heeft en ballen tijdig worden vervangen.

Met een bijdrage van € 25 kan al een trainingsbal worden voorzien. En natuurlijk mogen er meerdere trainingsballen gesponsord worden.

Heeft u interesse, klik dan op onderstaande knop.

Uw bijdrage zelf overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0113 0017 70 ten name van s.v. Dussense Boys onder vermelding van trainingsbalsponsor is ook mogelijk.

Wilt u liever een factuur ontvangen voor uw boekhouding ? Klik dan op onderstaande knop.

Wedstrijdbal eerste elftal

U kunt voor € 50 de wedstrijdbal van het eerste elftal sponsoren bij thuiswedstrijden.

De club regelt de bal en tijdens de wedstrijd wordt uw (bedrijfs)naam omgeroepen als sponsor van de wedstrijdbal.

Na de wedstrijd zal de bal gebruikt worden als wedstrijdbal voor andere teams of als trainingsbal.

Lid van de club van 100

De club van 100 is een aparte stichting en ondersteunt de club in geval van bijzondere uitgaven ten behoeve van het behoud van het complex. Bijvoorbeeld onkosten aan de verwarmingsinstallatie of aan de maaier.

Leden van de club van 100 en hun partners worden jaarlijks uitgenodigd voor een geheel verzorgde feestavond.

U kunt lid worden voor € 50 per jaar.

Meld u aan middels onderstaande knop.

Maatwerk
DONATEURS

Maatwerk is natuurlijk altijd mogelijk.
De sponsorcommissie kan voor u een maatwerkoplossing bieden.

Websitesponsoren