Sign In

Remember Me

Technische Commissie

Organisatie

E-mail: technischezaken@dussenseboys.nl De technische commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid (jeugd en senioren) en uitvoering daarvan. Het beleid wordt minimaal voor een periode van 3 jaar opgesteld (géén ad hoc invulling).

Documentatie
Documenten
Jeugdbeleidsplan s.v. Dussense Boys (pdf)
Toelichting
Met dit plan hopen we een helder beeld te geven van het organisatorisch deel van het jeugdvoetbalbeleid. Namens de technische commissie en het bestuur raden wij u aan dit plan eens door te nemen.