Sign In

Remember Me

Eregalerij

Eregalerij

De reünieavond ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, op dinsdag 7 mei 2002, wordt benut om met terugwerkende kracht een groot aantal jubilarissen te huldigen vanwege hun trouw aan de club. De ceremonie wordt tevens tot een traditie verheven, te voltrekken tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Maar liefst 56 leden worden in de bloemetjes gezet, vanwege het feit dat zij langer dan 25 jaar lid van de dussense vereniging zijn. Van deze 56 leden zijn er 26 langer dan 40 jaar lid en van deze 26 zelfs 15 leden langer dan 50 jaar...

Read More »