Sign In

Remember Me

Nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 12 februari j.l. werd een compleet nieuw bestuur verkozen. De ruim 70 opgekomen leden stemden unaniem voor de nieuwe bestuursformatie, die per 1 juli 2014 formeel aantreedt. De tussenliggende periode zal worden aangewend als inwerkperiode en ten behoeve van een soepele overdracht van de taken en verantwoordelijkheden. Ook de voorgestelde aanwijzing van het dagelijks bestuur werd bij acclamatie goedgekeurd.

2014nieuwbestuur

Leave a Reply